Vyhledávání - Výroba razítek Praha

neděle 7. září 2014

Razítko revizního technika

Razítko revizního technika je poměrně specifické razítko, narozdíl od běžných firemních razítek má stanovené podstatné náležitosti, které na otisku nesmí chybět. (mimochodem firemí razítka nejenom nemají přesně určenou podobu, vůbec není povinné razítko používat).
V první řadě na razítku revizního technika musí být jeho jméno a příjmení, případně i titul, pokud nějaký má. Dále je povinné uvést číslo platného osvědčení nebo evidenční číslo oprávnění. To jsou hlavní údaje, které na razítku revizního technika prostě být musí. Mezi dobrovolné údaje patří třeba adresa, v případě, že revizní technik je osoba samostatně výdělečně činná tak identitikační číslo osoby, pokud je plátce daně z přidané hodnoty, může uvést i daňové identifikační číslo. Razítko může obsahovat i jiné údaje, které revizní technik považuje za důležité, to může být například telefonní číslo, mail nebo adresa webových stránek. Na otisku razítka revizního technika může být i jeho logo nebo symbol.
Kulaté razítko revizního technika má průměr otisku 36 mm, používá se červená barva otisku.
Pro výrobu razítek revizních techniků je nezbytné dodat číslo platného osvědčení, evidenční číslo oprávnění. Nejen, že jsou to povinné náležitosti razítka, také se podle nich dá ověřit platnost a rozsah osvědčení revizního technika u Technické inspekce České republiky.
Pro revizní techniky jsou vhodná kulatá razítka Colop Printer R 40 s maximální plochou otisku o průměru 40 mm, případně Trodat Printy 46040 se stejným průměrem.Také může revizní technik používat dřevěné razítko (předpisy stanovují pouze podobu otisku, nikoliv razítka jako takového - držátka), k němu je ovšem potřeba černá razítkovací poduška (ideální je Colop Micro 1 - velikost 50 x 90 mm). V praxi se však převažuje používání samonamáčecích razítek.
Osvědčení vydává Technická inspekce České republiky na dobu 5 let, po uplynutí této doby bude reviznímu technikovi přidělono jiné evidenční číslo (pokud úspěšné vykoná zkoušky). Tím pádem se změní i otisk razítka, není však nutné shánět nové razítko, stačí vyměnit štoček v razítku (textovou desku) - při výměně textové desky je však zpravidla nutné vyměnit i barevný polštářek, bývá totiž "vytlačen" od původní textové desky a s novou tiskne špatně.
Výroba razítek

Žádné komentáře:

Okomentovat